Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Cặp oxi hóa khử của kim loại
  • So sánh, dãy điện hóa, ý nghĩa
  • vd1, vd2, vd3
  • vd4, vd5, vd6
  • vd7, vd8
  • vd9,10,11,12
Nhấn để bật tiếng
X

1. Vị trí, tính chất, dãy điện hóa kim loại, hợp kim

Bài 2. Dãy điện hoá của kim loại

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 4.025

Chưa có thông báo nào