Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Câu hỏi về sơ đồ chuỗi phản ứng - biện luận CTCT
    • Câu 1-4
    • Câu 5-6
    • Câu 7-8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Dạng câu hỏi lý thuyết este - lipit

Bài 4: Công phá toàn diện các câu hỏi lý thuyết ESTE - LIPIT mức độ vận dụng (phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.883

Chưa có thông báo nào