Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Câu hỏi về sơ đồ chuỗi phản ứng - biện luận CTCT
    • Câu 1-4
    • Câu 5-6
    • Câu 7-8
Nhấn để bật tiếng
X

2. Dạng câu hỏi lý thuyết este - lipit

Bài 4: Công phá toàn diện các câu hỏi lý thuyết ESTE - LIPIT mức độ vận dụng (phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 6.460

Chưa có thông báo nào