Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp thủy luyện
  • Phương pháp điện phân
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

2. Ăn mòn và điều chế kim loại

Bài 2. Sự ăn mòn kim loại và điều chế kim loại (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.861

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết và giải chi tiết một số ví dụ minh họa liên quan đến điều chế kim loại.

Chưa có thông báo nào