Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp thủy luyện
  • Phương pháp điện phân
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Ăn mòn và điều chế kim loại

Bài 2. Sự ăn mòn kim loại và điều chế kim loại (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 949

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết và giải chi tiết một số ví dụ minh họa liên quan đến điều chế kim loại.

Chưa có thông báo nào