Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học
  • Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng
  • NaOH, natrididroxit, xút ăn da
  • NaHCO3, natrihidrocacbon, natribicacbonnat
  • NaCO3, natricacbonnat
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Kim loại kiềm và hợp chất

Bài 1. Lý thuyết về kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 1.329

Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp lý thuyết trọng tâm liên quan đến kim loại kiềm và hợp chất: cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ...

Chưa có thông báo nào