Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học
  • Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng
  • NaOH, natrididroxit, xút ăn da
  • NaHCO3, natrihidrocacbon, natribicacbonnat
  • NaCO3, natricacbonnat
Nhấn để bật tiếng
X

1. Kim loại kiềm và hợp chất

Bài 1. Lý thuyết về kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 2.828

Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp lý thuyết trọng tâm liên quan đến kim loại kiềm và hợp chất: cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ...

Chưa có thông báo nào