Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về tính lưỡng tính
  • Phương pháp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 3 (tiếp), ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

3. Nhôm và hợp chất

Bài 3. Dạng bài về nhôm và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.278

Chưa có thông báo nào