Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Câu hỏi về đếm số chất, số phản ứng, phát biểu, tổng hợp kiến thức
    • Ví dụ 1-4
    • Ví dụ 5
    • Ví dụ 6-8
    • Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng
X

2. Dạng câu hỏi lý thuyết este - lipit

Bài 5: Công phá toàn diện các câu hỏi lý thuyết ESTE - LIPIT mức độ vận dụng (phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 5.058

Lưu ý:

Ở clip "Ví dụ 6-8" khoảng 6ph55 thầy giáo nói nhầm một chút, do benzyl axetat có mùi hoa nhài, không phải mùi dứa.

Chưa có thông báo nào