Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ
    • VD 1-7
    • VD8-14
Nhấn để bật tiếng
X

2. Câu hỏi lý thuyết về amin, amino axit, peptit

Bài 1. Công phá toàn diện câu hỏi lý thuyết về AMIN - AMINOAXIT-PEPTIT - PROTEIN (phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.817

Chưa có thông báo nào