Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Giải toán
Nhấn để bật tiếng
X

1. Vị trí, tính chất, dãy điện hóa kim loại, hợp kim

Bài 4. Một số dạng bài tập đặc trưng về kim loại (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.082

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ minh họa liên quan đến một số dạng bài đặc trưng về kim loại.

Chưa có thông báo nào