Hóa học 12

Nhấn để bật tiếng
X

1. Vị trí, tính chất, dãy điện hóa kim loại, hợp kim

Bài 1. Vị trí, cấu tạo, tính chất của kim loại (Phần 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.149


Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp lý thuyết trọng tâm liên quan đến tính chất hóa học của kim loại và giải một số ví dụ minh họa.

Lưu ý: Bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài tập tự luyện của bài giảng "Vị trí, cấu tạo, tính chất của kim loại (Phần 1)".

Chưa có thông báo nào