Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Vị trí, tính chất, dãy điện hóa kim loại, hợp kim

Bài 1. Vị trí, cấu tạo, tính chất của kim loại (Phần 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.259


Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp lý thuyết trọng tâm liên quan đến tính chất hóa học của kim loại và giải một số ví dụ minh họa.

Lưu ý: Bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài tập tự luyện của bài giảng "Vị trí, cấu tạo, tính chất của kim loại (Phần 1)".

Chưa có thông báo nào