Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

3. Dạng bài tập tính toán este - lipit

Bài 1. Dạng bài thủy phân

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 5.725

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập về phản ứng thủy phân este.
Lưu ý:
Ở ví dụ 5 chỗ R'(OH)2 cần sửa lại thành R'OH như ảnh dưới

Chưa có thông báo nào