Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

3. Dạng bài tập tính toán este - lipit

Bài 1. Dạng bài thủy phân

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 7.736

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập về phản ứng thủy phân este.
Lưu ý:
Ở ví dụ 5 chỗ R'(OH)2 cần sửa lại thành R'OH như ảnh dưới

Chưa có thông báo nào