Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí
  • Cấu tạo
  • Tính chất vật lí
  • Tác dụng với phi kim
  • Tác dụng với dung dịch axit
  • Tác dụng với nc và dung dịch muối
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Vị trí, tính chất, dãy điện hóa kim loại, hợp kim

Bài 1. Vị trí, cấu tạo, tính chất của kim loại (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 2.660

Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp lý thuyết trọng tâm liên quan đến vị trí tính chất của kim loại như: vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí, ...

Chưa có thông báo nào