Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí
  • Cấu tạo
  • Tính chất vật lí
  • Tác dụng với phi kim
  • Tác dụng với dung dịch axit
  • Tác dụng với nc và dung dịch muối
Nhấn để bật tiếng
X

1. Vị trí, tính chất, dãy điện hóa kim loại, hợp kim

Bài 1. Vị trí, cấu tạo, tính chất của kim loại (Phần 1)

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 4.641

Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp lý thuyết trọng tâm liên quan đến vị trí tính chất của kim loại như: vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí, ...

Chưa có thông báo nào