Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • A) AMIN
    • 1) Phân loại, danh pháp, tính chất vật lý
  • 2) Tính chất hóa học
    • a) Tính Bazơ
    • b) Phản ứng của nhóm chức
    • c) Phản ứng của nhóm chức (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Lý thuyết về amin, amino axit, peptit

Bài 1. Lý thuyết trọng tâm cô đọng AMIN + AMINOAXIT

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 5.203

Chưa có thông báo nào