Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • 1) Monosaccarit- Glucozơ
  • 2) Monosacarit - Fructozơ
  • 3) Đisaccarit
  • 4) Polysaccarit
Nhấn để bật tiếng
X

1. Lý thuyết cacbohiđrat

Bài 1: Lý thuyết trọng tâm cô đọng CACBOHIDRAT

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 8.028

Chưa có thông báo nào