Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • 1) Monosaccarit- Glucozơ
  • 2) Monosacarit - Fructozơ
  • 3) Đisaccarit
  • 4) Polysaccarit
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Lý thuyết cacbohiđrat

Bài 1: Lý thuyết trọng tâm cô đọng CACBOHIDRAT

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 4.782

Chưa có thông báo nào