Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1, Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4, Câu 5
  • Câu 6
Nhấn để bật tiếng
X

3. Dạng bài tính toán về amin, amino axit, peptit

Bài 3. Dạng bài về tính chất của amino axit

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2.188

Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ minh họa liên quan đến dạng bài về tính chất của amino axit.

Chưa có thông báo nào