Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1, Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4, Câu 5
  • Câu 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

3. Dạng bài tính toán về amin, amino axit, peptit

Bài 3. Dạng bài về tính chất của amino axit

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.574

Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ minh họa liên quan đến dạng bài về tính chất của amino axit.

Chưa có thông báo nào