Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1 - 5
  • Ví dụ 6 - 10
  • Ví dụ 11 - 16
Nhấn để bật tiếng
X

Sắt và hợp chất

Bài 2. Lý thuyết về sắt và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 900

Chưa có thông báo nào