Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

Nhấn để bật tiếng
X

1. Kim loại kiềm và hợp chất

Bài 2. Luyện tập lý thuyết về kim loại kiềm và hợp chất

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 926

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ minh họa liên quan đến kim loại kiềm và hợp chất.

Chưa có thông báo nào