Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

3. Dạng bài tính toán về amin, amino axit, peptit

Bài 1. Dạng bài thủy phân peptit

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.913


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học dạng bài thủy phân peptit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào