Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

3. Dạng bài tính toán về amin, amino axit, peptit

Bài 2. Dạng bài đốt cháy

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.920

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học dạng bài đốt cháy peptit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào