Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5
  • Câu 6
  • Câu 7
Nhấn để bật tiếng
X

2. Ăn mòn và điều chế kim loại

Bài 4. Dạng bài về điều chế kim loại (Phần 2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.546


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học dạng bài nhiệt luyện và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào