Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ
    • Ví dụ 1-4
    • Ví dụ 5-9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Lý thuyết cacbohiđrat

Bài 2: Công phá toàn diện câu hỏi lý thuyết CACBOHIDRAT

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.474

Lưu ý:

Bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài tập tự luyện của bài giảng "Lý thuyết trọng tâm cô đọng CACBOHIDRAT "

Chưa có thông báo nào