Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ
    • Ví dụ 1-4
    • Ví dụ 5-9
Nhấn để bật tiếng
X

1. Lý thuyết cacbohiđrat

Bài 2: Công phá toàn diện câu hỏi lý thuyết CACBOHIDRAT

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.825

Lưu ý:

Bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài tập tự luyện của bài giảng "Lý thuyết trọng tâm cô đọng CACBOHIDRAT "

Chưa có thông báo nào