Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết dạng 1
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • Lí thuyết dạng 2
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sắt và hợp chất

Bài 3. Một số dạng bài tập đặc trưng về sắt và hợp chất

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 676

Chưa có thông báo nào