Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết dạng 1
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • Lí thuyết dạng 2
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Sắt và hợp chất

Bài 3. Một số dạng bài tập đặc trưng về sắt và hợp chất

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.426

Chưa có thông báo nào