Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm
  • Phương pháp
  • Ví dụ
  • Ví dụ (tiếp)
 • Bài tập về phản ứng điện phân nóng chảy
  • Phương pháp
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

3. Nhôm và hợp chất

Bài 4. Dạng bài về nhôm và hợp chất (Phần 3)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.104

Chưa có thông báo nào