Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ (tiếp)
    • VD15-18
    • VD 19-25
Nhấn để bật tiếng
X

2. Câu hỏi lý thuyết về amin, amino axit, peptit

Bài 2. Công phá toàn diện câu hỏi lý thuyết về AMIN - AMINOAXIT-PEPTIT - PROTEIN (phần 2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.403

Chưa có thông báo nào