Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ (tiếp)
    • VD15-18
    • VD 19-25
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Câu hỏi lý thuyết về amin, amino axit, peptit

Bài 2. Công phá toàn diện câu hỏi lý thuyết về AMIN - AMINOAXIT-PEPTIT - PROTEIN (phần 2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.682

Chưa có thông báo nào