Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Ăn mòn hóa học
  • Ăn mòn điện hóa
  • Các biện pháp chống ăn mòn kim loại
  • Ví dụ (phần 1)
  • Ví dụ (phần 2)
  • Ví dụ (phần 3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Ăn mòn và điều chế kim loại

Bài 1. Sự ăn mòn kim loại và điều chế kim loại (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 1.715


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết và giải chi tiết một số ví dụ minh họa liên quan đến sự ăn mòn kim loại.

Chưa có thông báo nào