Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Ăn mòn hóa học
  • Ăn mòn điện hóa
  • Các biện pháp chống ăn mòn kim loại
  • Ví dụ (phần 1)
  • Ví dụ (phần 2)
  • Ví dụ (phần 3)
Nhấn để bật tiếng
X

2. Ăn mòn và điều chế kim loại

Bài 1. Sự ăn mòn kim loại và điều chế kim loại (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 3.249


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết và giải chi tiết một số ví dụ minh họa liên quan đến sự ăn mòn kim loại.

Chưa có thông báo nào