Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học
  • Tác dụng với dung dịch axit
  • Tác dụng với oxit kim loại
  • Trạng thái tự nhiên, ứng dụng
  • Sản xuất nhôm
  • Hợp chất của nhôm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

3. Nhôm và hợp chất

Bài 1. Lý thuyết về nhôm và hợp chất

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 965


Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp lý thuyết trọng tâm liên quan đến nhôm và hợp chất: cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ...

Chưa có thông báo nào