Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học
  • Tác dụng với dung dịch axit
  • Tác dụng với oxit kim loại
  • Trạng thái tự nhiên, ứng dụng
  • Sản xuất nhôm
  • Hợp chất của nhôm
Nhấn để bật tiếng
X

3. Nhôm và hợp chất

Bài 1. Lý thuyết về nhôm và hợp chất

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 1.840


Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp lý thuyết trọng tâm liên quan đến nhôm và hợp chất: cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ...

Chưa có thông báo nào