Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ (tiếp)
    • Lý thuyết
    • VD 18
    • Vd 19-21
    • VD 22-23
Nhấn để bật tiếng
X

1. Lý thuyết về polime

Bài 3. Công phá toàn diện câu hỏi lý thuyết POLYME (phần 2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.453

Lưu ý:

Chưa có thông báo nào