Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán điện phân, về lý thuyết
  • Phần giải toán
  • Ví dụ: 1, 2, 3
  • Ví dụ: 4, 5
  • Ví dụ: 6
Nhấn để bật tiếng
X

2. Ăn mòn và điều chế kim loại

Bài 3. Dạng bài về điều chế kim loại (Phần 1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 2.675


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học dạng bài điện phân và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào