Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

1. Vị trí, tính chất, dãy điện hóa kim loại, hợp kim

Bài 3. Một số dạng bài tập đặc trưng về kim loại (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.982


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài đặc trưng về kim loại và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào