Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Vị trí, tính chất, dãy điện hóa kim loại, hợp kim

Bài 3. Một số dạng bài tập đặc trưng về kim loại (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.691


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số dạng bài đặc trưng về kim loại và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào