Hóa học 12

  Mục lục bài giảng
  • Vd1
  • Vd2
  • Vd3
  • Vd4
  • Vd5
  • Vd6
Nhấn để bật tiếng
X

1. Vị trí, tính chất, dãy điện hóa kim loại, hợp kim

Bài 5. Một số dạng bài tập đặc trưng về kim loại (Phần 3)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.331


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ minh họa liên quan đến một số dạng bài đặc trưng về kim loại.

Chưa có thông báo nào