Học tốt Hóa học 12 - Thầy Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • 1) Các vấn đề quan trọng
  • 2) Tính chất hóa học của Polime
  • 3) Cao su thiên nhiên
Nhấn để bật tiếng
X

1. Lý thuyết về polime

Bài 1. Lý thuyết trọng tâm và cô đọng về POLYME + Các cách phân loại POLYME theo đặc điểm riêng biệt

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.812

Chưa có thông báo nào