Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 01. Khảo sát hàm lượng giác cơ bản tiết 2

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 8.767

Phút thứ 13:08 thầy nói nhầm chút các em nhé. Các em hiểu là thuận chiều kim đồng hồ cho thầy

Phút thứ 16:03 thầy nói nhầm chút các em nhé. Các em sửa lại cho thầy [pi ] thành [2pi ]

Chưa có thông báo nào