Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 01. Khảo sát hàm lượng giác cơ bản tiết 2

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 10.343

Phút thứ 13:08 từ 0 đến -pi là thuận chiều kim đồng hồ các em nhé, thầy nói nhầm là ngược chiều kim đồng hồ

Phút thứ 16:03 các em sửa phần bôi đỏ trong ảnh thành 2pi nhé
01

Chưa có thông báo nào