Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • VD1 ý 1
  • VD1 ý 2
  • VD1 ý 3
  • VD 2 ý 1
  • VD 2 ý 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bài 03. Phương trình, bất phương trình tổ hợp

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.811

Lưu ý: Bài giảng là sự vận dụng các công thức phần Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Tuy nhiên, đây là 1 phần quan trọng nên đã thầy giáo tách ra thành 1 bài giảng riêng. Vì vậy, thầy có ghi trên bảng là tiếp theo các em nhé.

Chú ý:VD2 ý 2, 1p38 thầy viết nhầm công thức chỉnh hợp. Các em sửa lại giúp thầy nhé (bỏ 2! ở dưới mẫu), còn hướng làm vẫn như thầy đã trình bày.

Chưa có thông báo nào