Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2
  • VD
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bài 07. Biến ngẫu nhiên rời rạc

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.595

Chưa có thông báo nào