Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Quy tắc cộng
  • Ví dụ 1 - 3
  • Quy tắc nhân
  • Ví dụ 4 - 6
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bài 01. Quy tắc đếm cơ bản tiết 1

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 5.763

Chưa có thông báo nào