Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 4
  • Cau 5
  • Câu 6 - 10
  • Câu 11 - 12
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. ĐẠO HÀM

Bài 11. Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 466

Chưa có thông báo nào