Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Quy tắc nhân
  • VD1
  • VD2,3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bài 06. Quy tắc tính xác suất tiết 2

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.402

Lưu ý: Trong VD3, ý 2, thầy nói nhầm chỉnh hợp với tổ hợp. Kết quả đúng là tổ hợp các em nhé

Chưa có thông báo nào