Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2, 3
Bài 07. Bài toán tiếp tuyến sẽ được mở vào ngày 01/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. ĐẠO HÀM

Bài 07. Bài toán tiếp tuyến

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 4.088

Chưa có thông báo nào