Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 4. GIỚI HẠN

Bài 02. Dãy số có giới hạn hữu hạn (tiết 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 9.120

Chưa có thông báo nào