Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • VD1
    • Ý 1 - 3
    • Ý 4 - 5
    • Ý 6 - 8
    • Ý 9 - 10
Bài 11. Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm (P1) sẽ được mở vào ngày 05/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. ĐẠO HÀM

Bài 11. Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm (P1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.429

Lưu ý: Trong clip 01, ý 2, khi tính y' thầy tính nhầm đạo hàm của [frac{1}{{{x^2}}}] là [ - frac{1}{{{x^2}}}] các em sửa thành [ - frac{2}{{{x^3}}}]

Chưa có thông báo nào