Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình sinx = m
  • Phương trình cosx = m
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 02 . Các phương trình lượng giác cơ bản tiết 1

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 8.281

Trong clip PT cosx=m thầy bị tính nhầm 1 chút ở VD3 phút 14.50. Các em sửa giúp thầy -7pi/4 thành -7pi/12 rồi tính toán tiếp phần đằng sau nhé

Chưa có thông báo nào