Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1 : PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC

Bài 03. Phép đối xứng tâm

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.374

Chưa có thông báo nào