Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1 - Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 04. Phương trình bậc nhất với sin và cos tiết 2

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.123

Các em lưu ý, ở VD1 ý 2 8 phút 01 thầy nhầm chút. Các em sửa + 2cosx thành -2cosx và làm lại giúp thầy nhé

Chưa có thông báo nào