Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • VD1, 2
  • VD3, 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1 : PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC

Bài 01.Phép tịnh tiến

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 7.277

Chưa có thông báo nào