Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • VD1 - VD2
  • VD3 - VD4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bài 04. Nhị thức New-ton tiết 2

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.659

Chưa có thông báo nào