Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
  • VD3
Bài 05. Giới hạn của hàm số (tiết 2) sẽ được mở vào ngày 16/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 4. GIỚI HẠN

Bài 05. Giới hạn của hàm số (tiết 2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 6.496

Lưu ý: VD3 ý 3, các em sửa mẫu thành 4x-5 nhé

Chưa có thông báo nào