Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1 : PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC

Bài 02. Phép đối xứng trục

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 3.837

Bài giảng dạy về phép đối xứng trục trong mặt phẳng

Chưa có thông báo nào