Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1 : PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC

Bài 04. Phép quay

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 3.750

Bải giảng dạy em về phép quay trong mặt phẳng

Chưa có thông báo nào