Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Quy tắc cộng
  • VD1
  • VD2,3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2 : TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Bài 06. Quy tắc tính xác suất tiết 1

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.850

Chưa có thông báo nào