Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 05. Phương trình đẳng cấp

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.313

Bài giảng cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản để giải PT đẳng cấp.

Lưu ý: VD1, 3p42 thầy ghi nhầm. các em sửa lại giúp thầy như sau
05
và tự làm tiếp phần còn lại nhé

Chưa có thông báo nào