Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết và VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 06. Phương trình đối xứng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.985

Chưa có thông báo nào